Provozní řád

Veškeré vybavení apartmánů je  k dispozici k Vašemu užívání. 
 
  • Při předávání apartmánu požadujeme stav před převzetím (odmražená lednice, svlečené povlečení, zametená podlaha)
  • V celém objektu je zakázánou kouřit a používat vlastní elektrospotřebiče. 
  • Žádáme ubytované klienty, aby používali  v apartmánech domácí obuv. 
  • Odpad ukládejte do igelitových sáčků, odpadkových košů. Láhve PET (stlačte nohou) a odhoďte do igelitového pytle. 
  • Veškeré vzniklé škody nahlastě neprodleně k opravě nebo při odjezdu. 
  • Používání dětského koutku, pohyb u rybníčku a kontakt se zvířaty je na vlastní nebezpečí.
  • Žádáme ubytované aby si po grilování odnášeli všechno nádobí zpět do apartmánu